Pakiet ubezpieczeń Twojego domu/mieszkania, majątku i ubezpieczeń osobowych, z zakresem dostosowanym do Twoich potrzeb.
Dzięki ubezpieczeniu chronisz swój majątek od szkód powstałych wskutek: ognia i innych zdarzeń losowych w tym też powodzi i trzęsienia ziemi, przepięcia, wandalizmu, aktów terroru, stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych, tj. kradzież torebki, nesesera, plecaka podręcznego.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (ogień i m.in. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, przepięcia akty terroru, kradzieży z włamaniem i rozboju, stłuczenia szyb, rozboju poza miejscem ubezpieczenia bądź w formule all risk (mienia od ryzyk wszystkich), co oznacza, że Ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie zdarzenia, w wyniku których doszło do powstania szkody (zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mienia) – z małymi wyjątkami, które szczegółowo opisane są w ogólnych warunków ubezpieczenia.

Jakie mienie może zostać objęte ochroną :

budynek lub lokal mieszkalny – tzw. mury (obowiązkowe jako zabezpieczenie kredytu – cesja ba bank)

stałe elementy (np. podłogi, okna, meble wbudowane na stałe, podwieszane sufity, tzw. biały montaż – zlew, wanna, brodzik itp.)

ruchomości na posesji (np. rośliny ogrodowe, sprzęt ogrodniczy)


ruchomości domowe (przedmioty codziennego użytku, np. meble, sprzęt elektroniczny, sprzęt RTV i AGD, ubrania, dokumenty, biżuteria, broń palna, telefon, dokumenty, okulary, sprzęt turystyczny itp., również poza miejscem ubezpieczenia)

budowle, budynki lub pomieszczenia gospodarczych (np. ogrodzenie, altanka, instalacje, przydomowy magazyn, garaż, także domki letniskowe)

dom