Dysponujemy ofertą zarówno dla rolników oraz dla gospodarstw agroturystycznych.

Oferta dla rolników obejmuje:

+ obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
+ obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
+ obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych, również z dopłatami
+ ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
+ ubezpieczenia maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego od uszkodzeń i kradzieży (AGROCASSCO)
+ ubezpieczenie zwierząt od zdarzeń losowych oraz padnięcia i uboju z konieczności

Oferta dla gospodarstw agroturystycznych zawiera:
+ Ubezpieczenie budynków, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
+ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

+ Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług agroturystycznych z możliwością rozszerzenia:

o prowadzeniu nauki jazdy konno,
o wypożyczaniu rowerów,
o prowadzeniu wypożyczalni sprzętu pływackiego,
o prowadzeniu wyciągu narciarskiego,
o prowadzeniu turystyki konnej, w tym przewożenia osób pojazdami konnymi,