Chcesz zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe, zabezpieczyć spłatę kredytu, zadbać o start dzieci w dorosłość, zgromadzić kapitał na przyszłość i zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe w razie wypadku lub choroby – wybierz odpowiednie ubezpieczenie na życie.

Dla klientów Naszego Biura którzy szukają maksymalnej ochrony za minimalną cenę przygotowaliśmy polisę, która zapewni bezpieczeństwo nie tylko samemu ubezpieczonemu.

Jeśli masz zobowiązania finansowe, Twój dochód jest głównym źródłem utrzymania rodziny, jeśli ważne dla Ciebie jest bezpieczeństwo finansowe Twoich najbliższych w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło to właśnie jest propozycja dla Ciebie

Polisa obejmuje wiele aspektów życia codziennego i zapewnia ochronę od rozmaitych ryzyk.
Nasza Polisa daje gwarancję bezpieczeństwa finansowego, poczucie stabilności i bezpieczeństwa rodziny ubezpieczonego, przejrzyste zasady wypłacanych świadczeń, które dotyczą każdego człowieka (śmierć bliskiej osoby – partnera, małżonka, dziecka, pobyt szpitalny, uszczerbek za zdrowiu po przebytym wypadku, ciężkie zachorowania, urodzenie się dziecka, zgon ubezpieczonego).
Ubezpieczenie chroni przez 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą.

W prosty sposób, z niewielkim nakładem finansowym można zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych przed tymi zdarzeniami, które niestety dotyczą każdego i są nieuniknione.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA KLIENTÓW BPU SUKURS.

Do wyboru cztery pakiety ze składka już od 54zł miesięcznie.
Brak ankiet medycznych
Brak karencji na przystąpienie
Możliwość uruchomienia Grupy Otwartej bez limitu partycypacji (od 1osoby).
Ubezpieczonym może być osoba, która nie ukończyła 70 lat (18- 70 r. życia).
Ubezpieczony może raz w roku może zmienić wybrany pakiet opieki medycznej.
Ubezpieczony może przystąpić sam (indywidualny) lub z Rodziną (rodzinny).
Pakiet Rodzinny to 2 Rodziców /1 Rodzic + dzieci do 26-go roku życia bez względu na ilość dzieci.

Dla klientów którzy zdecydują się na pakiet kompleksowy w ramach składki oferujemy na cały okres trwania umowy „Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży zagranicznej” z SU 300.000 zł oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z SU 200.000 zł / zasięg: cały świat – ubezpieczenie turystyczne ,roczne TUiR Allianz Polska S.A