GRUPOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA KLIENTÓW BPU SUKURS.
Do wyboru cztery pakiety ze składka już od 54zł miesięcznie.
Brak ankiet medycznych
Brak karencji na przystąpienie
Możliwość uruchomienia Grupy Otwartej bez limitu partycypacji (od 1osoby).
Ubezpieczonym może być osoba, która nie ukończyła 70 lat (18- 70 r. życia).
Ubezpieczony może raz w roku może zmienić wybrany pakiet opieki medycznej.
Ubezpieczony może przystąpić sam (indywidualny) lub z Rodziną (rodzinny).
Pakiet Rodzinny to 2 Rodziców /1 Rodzic + dzieci do 26-go roku życia bez względu na ilość dzieci.

Dla klientów którzy zdecydują się na pakiet kompleksowy w ramach składki oferujemy na cały okres trwania umowy „Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży zagranicznej” z SU 300.000 zł oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z SU 200.000 zł / zasięg: cały świat – ubezpieczenie turystyczne ,roczne TUiR Allianz Polska S.A